Vim 64 bit 8.2.3281

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3281
235af3cbf9e2609dcce19ecd2e32599d6f3b01509241fc8913611b4d7107541e
zip