Vim 64 bit 8.2.3231

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3231
2d93023d9546ed3e081be12a990526b50e9adfd2f7924ed15bce830a3b6d24d6
zip