Vim 64 bit 8.2.3215

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3215
4cc42bf518ed22aa11a2ddab137a65b3a14bbfa97188ac877458884f912ff7d7
zip