Vim 64 bit 8.2.3192

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3192
7cdabc7033e59d3e44ff94e0a5ce950308c49cc82dfae8f5cd15b633f3071615
zip