Vim 64 bit 8.2.3187

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3187
780243a75dc912513ba3b49469f21c58eff32d4f4dec0f01f98b4ba093e75d17
zip