Vim 64 bit 8.2.3172

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3172
10ea735aa0fde4a2bc3b84ce6e0a5d071e7ebc1e8ebc6243015b02822a393913
zip