Vim 64 bit 8.2.3161

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3161
c11e32f67a9a4afac494d2e6288d78da943d98f4f67d9690ce821164cdce908c
zip