Vim 64 bit 8.2.3140

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3140
feeb56c2feaf306e107d161a5027127c32dda0ccb7a8e966395b1caf1a0a09d7
zip