Vim 64 bit 8.2.3131

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3131
57cdc7222af10a9f05ef50133546a3e182ab0a4a795f68b9269ef7e7ee62fbaf
zip