Vim 64 bit 8.2.3081

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3081
71e28e9de13251b64f2476b5a0218e475de32a34d0ba6ae3ffdeaf73b54f02a5
zip