Vim 64 bit 8.2.3075

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3075
0160d2ecb348e8af14e0a392ef7a648834924c423d2fc8ec3d098e41780942e8
zip