Vim 64 bit 8.2.3060

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3060
b6ad37400554560e1569adf631a226aa3bd11ca60e043b3a05eeac54c3674252
zip