Vim 64 bit 8.2.3049

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3049
be5feaf04d765b450e960ce72955d4a0716ee8ce44d3f844b5076432ea0ac7be
zip