Vim 64 bit 8.2.3046

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3046
a088271bff322eeeed119776958a18a36009cc2a7a12066ec25484d37d8dbc2d
zip