Vim 64 bit 8.2.3043

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3043
0b59e066f8b3fb45b37bec8b03ccedbad003219f23c07ba98804857ff17dd1dc
zip