Vim 64 bit 8.2.3020

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3020
ff380f390c7aa2adbc4e1876888fe0040e230118983e14c62a9076e765e6ef4a
zip