Vim 64 bit 8.2.3017

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3017
d4e7a5c93f4f3c4e333f5ce42be3b3089e19665e468d71d2a5cfaf54e7156963
zip