Vim 64 bit 8.2.2999

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2999
94b1e6658c9dbb0c42a7a331dacef114c345ca0791575cdd102e76622134a534
zip