Vim 64 bit 8.2.2961

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2961
3c8c7105921ed050982f5b384bc5765689b17466ed971bc3cc10effd9bf074fb
zip