Vim 64 bit 8.2.2946

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2946
79031d4457e1fda92e2ae30cc675925e1229a9f3d6e83aaa7247d4af69a533c9
zip