Vim 64 bit 8.2.2891

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2891
e071676ac511727d1a9389450c901362f9e03a7d3dd82d300ec68bbd797d9630
zip