Vim 64 bit 8.2.2890

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2890
e8d69f3df68047d566d2616b35afb056ee9f420b3dd67c0f79aa308ba48e5079
zip