Vim 64 bit 8.2.2886

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2886
3dd7249f63844600c5a058d62fafec26b57aa5424e2795a9eccabf0e398e658f
zip