Vim 64 bit 8.2.2885

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2885
a89a876ef0925aa23b11ddf86cdb66542a37cb00395feb4f5ce24b99a8b4261a
zip