Vim 64 bit 8.2.2856

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2856
ac24aac282955c61fb02a461ac6d972d37b835fe90e8634fd5a356adf9e8a8cc
zip