Vim 64 bit 8.2.2847

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2847
2ed8fe06135119fb70487462b6bdcbf6e2c66ec0c15f933e0d7f0991d4f4bebd
zip