Vim 64 bit 8.2.2845

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2845
f7850f0d7da914d4bfd5003ae13fea8b9e90265ff4f3212ba4b56fd99541aabb
zip