Vim 64 bit 8.2.2831

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2831
f3d7531d834bcd274e8bb5fcfedde3512d76bfe4919d6409751509101ef80f7c
zip