Vim 64 bit 8.2.2822

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2822
126a7b553743b5a4eb7205d99db44d3f5dc0c9aaa99904dae8e7bb0319342473
zip