Vim 64 bit 8.2.2800

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2800
a8455583eb70a7ace8809db93c388c89ae8e58f6f53507739060643fe11532db
zip