Vim 64 bit 8.2.2786

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2786
8591a93d218d7e430f4b71389945e0c2cc98947a008aea924462ad5c80ca6c8c
zip