Vim 64 bit 8.2.2758

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2758
72693c90d1675903dc1b6857388e2f82466038cc2adfb6edc660ad35a4615c0c
zip