Vim 64 bit 8.2.2756

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2756
dcce8d29757f7c5814091a2aeb1a814d0aea39eef9510c4573aaefd08e88e217
zip