Vim 64 bit 8.2.2738

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2738
9d5ad8a830765277ea73d58b2206ff8e5982c3b87d53e9ac5af7ce4b9570e080
zip