Vim 64 bit 8.2.2730

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2730
257ca271d971b8724680aed41341d62c995ccd4c717edb0d67847a4731c0643b
zip