Vim 64 bit 8.2.2681

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2681
d4527a3504cc6d08089e8c1b0b34882f82eae4ce3ca9ee8072e28254d8ee75b5
zip