Vim 64 bit 8.2.2653

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2653
bd831149cc5a353acdde7de5eaa17412e729f15ad75465a438ce6d9dee49c916
zip