Vim 64 bit 8.2.2650

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2650
2660cf598a26f495f417a7dbd9b5123b0546b9c0d4c9163d65c82f1a57c07b7f
zip