Vim 64 bit 8.2.2646

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2646
397a251a5b9bccdaa218b7e6727678d61b4466624efb288d9f65d41cc7473216
zip