Vim 64 bit 8.2.2625

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2625
b112b7c064cf60c9de0834587e3b868c7f706aeac771026877ed05b7daa5456e
zip