Vim 64 bit 8.2.2619

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2619
1e46462b9e3932cc5b3afac4461a1bb29bba79354444199e22373a3d4be019c5
zip