Vim 64 bit 8.2.2580

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2580
30b1f99aa8a51964ef88c7d575f10a6f613a57a700ce70ceb84cc6bb26ed1b5a
zip