Vim 64 bit 8.2.2553

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2553
cb24b5df40914ccc88cd3147e64d69ef812fb6d335d196ce62360ab19b9fd655
zip