Vim 64 bit 8.2.2549

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2549
1fc788b3797d83185403e17fc0d7c7570ba0d9a09d8ddc4c9c051e4cc51f7e5e
zip