Vim 64 bit 8.2.2521

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2521
89773857a144d81eef4e786b8dc8205c6ec3a477b6d36f912d80e0e11e920101
zip