Vim 64 bit 8.2.2519

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2519
f07c1987f8929091d0874282ab965c13018bb13b7ed334a05862a13e4ff3df4f
zip