Vim 64 bit 8.2.2510

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2510
e67a55592acb19c56d9839f05ceacd0bfb752032daa3cc6e40a9e36be345f55a
zip