Vim 64 bit 8.2.2505

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2505
f254b4f6616700b7279f24ecf27086c0b7c8f82232df91ba6ed69b614d924dfd
zip