Vim 64 bit 8.2.2489

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2489
93ce02c13b51f0a1e8b96cc454dfc1364d2027164df96cf565e24b73f556df74
zip