Vim 64 bit 8.2.2486

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2486
9b3d31698735efcc969da97d5fa12cf2ed00c8c247436e7ede3319ccd34dd4ab
zip